اخبار

کلیاتی از سیستم شنوایی و کم شنوایی

سیستم شنوایی و کم شنوایی

آناتومی گوش: گوش را به سه بخش كلی تقسيم مي كنند .                       

1- گوش خارجی    Outer Ear                               

 2- گوش ميانی  Middle Ear   

 3- گوش داخلی  Inner Ear 

   گوش خارجی: شامل لاله ، كانال و پرده گوش ( پرده تمپان )‌ می باشد لاله گوش اصوات را دريافت می كند و به كانال گوش هدايت می كند تا پرده تمپان را مرتعش كند.

   گوش ميانی: حفره كوچكی است كه در آن سه استخوانچه بسيار ظريف و ضمايم ديگر وجود دارند . اين استخوانچه ها (‌چكشی ، سندانی  ، ركابی  ) همراه با ارتعاش و حركت پرده تمپان به حركت در می آيند و امواج صوتی را  به حلزون گوش داخلی منتقل مي كنند .

    گوش داخلی: شامل حلزون گوش و بخش های مربوط به تعادل می باشد. حلزون گوش حاوی مايع مخصوصی است كه بعد از برخورد امواج صوتی به آن مرتعش می شود اين ارتعاشات به گيرنده های عصبی منتقل شده و ايجاد پيام عصبی می كنند كه به مغز منتقل می شود.

( كم شنوايی ) Hearing Loss  :

کم شنوایی  چيست و انواع كم شنوايی كدامند؟  كم شنوايی يا آسيب شنوايی مشكل در عملكرد يک يا هر دو گوش است. انواع كم شنوايی عبارت است از :  كم شنوايی انتقالی ، كم شنوايی حسی عصبی ، کم شنوایی آميخته .

كم شنوايی انتقالي : (Conductive Hearing Loss) :  كم شنوايی انتقالی زمانی رخ می دهد كه مشكل در بخشي از گوش خارجی يا ميانی وجود داشته باشد . اين دسته از كم شنوايان احساس پری يا انسداد در گوشهای خود دارند.

كم شنوايي حسي عصبي :(Sensory Neural Hearing Loss) : زمانی كه مشكل در گوش داخلی يا عصب شنوايی باشد ،‌كم شنوايی حسی عصبی رخ مي دهد . افراد مبتلا به كم شنوايی حسی عصبی برای بهبود وضعيت شنوايی و درك گفتار لازم است از سمعك استفاده كنند.

كم شنوايی آميخته : (Mix Hearing Loss) : وجود همزمان كم شنوايی انتقالی و حسی عصبی ، کم شنوایی آميخته را به وجود مي آورد . در اغلب موارد اين افراد پس از درمان جزء انتقالی لازم است از سعك بهره گيرند.

عوامل بروز كم شنوايی چيست؟

 عوامل و بيماری های بسياری در بروز كم شنوايی دخالت دارند كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود: عوامل مادرزادی و ژنتيك ، افزايش سن ، قرار گيری در معرض صداهای بلند ، برخي داروها مانند آنتي بيوتيك هاي آمينو گليكوزيد ( جنتامايسين و … )‌، ضربه به سر يا گوش ، عفونت های گوش ميانی ، عفونت های مختلف ( مننژيت و … ) .

درمان كم شنوايی چيست؟

درمان كم شنوايی بستگی به نوع كم شنوايی ، ميزان افت شنوايی و سن فرد مبتلا به كم شنوايی دارد . در مواردی كه كم شنوايی با درمان های دارويی و جراحی قابل درمان نيست، استفاده از وسايل کمک شنوايی مانند سمعک بسيار مفيد است.

سمعک ( Hearing Aid)  چيست؟  سمعک تقويت كننده الكترونيكی كوچكي است كه به فرد كمک می كند تا صداها را بهتر بشنود . سمعک صداها را برای فرد كم شنوا طوری تقويت می كند كه فرد بتواند به راحتی بشنود ، با ديگران ارتباط برقرار كند و در فعاليتهای روزمره حضور داشته باشد . هدف سمعک تنها تقويت و بلندی صدا نيست . بلكه امروزه در طراحي سمعک ها سعي بر اين است كه گفتار واضح تر در اختيار افراد استفاده كننده از سمعک قرار گيرد و در عين حال تقويت صداهای محيطی مزاحم كاهش يابد . به طور كلی افراد استفاده كننده از سمعک ، درک گفتار بهتری دارند نسبت افراد كم شنوايی كه از سمعک استفاده نمی كنند .

نمونه سمعک داخل گوشی برای جبران کم شنوایی گوش کلینیک آوای شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *