آوای شریعتی - جدیدترین تکنولوژی سمعک زیمنس - اسلایدر

✔ سمعک زیمنس |کنترل سمعک زیمنس با تلفن همراه ۲۰۲۰

سمعک زیمنس خداوند نعمت های بی شماری را به انسان ها ارزانی داشته است. یکی از این نعمت ها شنوایی است. شنوایی به اندازه سایر ابزاری که انسان برای آموختن از آن استفاده می...

استراتژی های جبرانی بعد از دریافت سمعک

موضوعی که در بیماران ما پس از دریافت سمعک وجود دارد انتظارات و تصورات واهی از درک شنوایی و شنیدار نرمال است. بیماران عزیز ما به یاد داشته باشند که حتی انسان هایی با گ...