شروع قیمت 1.290.000
سقف قیمت 16.850.000

قبل از گرفتن سمعک و مطلع شدن از قیمت آن بهتراست که شما تحت یک ارزیابی شنوایی قرار بگیرید تا نوع و میزان کم شنوایی شما مشخص شود درنهایت مناسب ترین سمعک را با توجه به شرایط شما به شما معرفی نماییم.

برای اطلاع از قیمت دقیق تر سمعک خود به کلینیک آوای شریعتی مراجعه نمایید.