سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تکنولوژی پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ریزی، دیجیتال  و هوشمند تقسیم می شوند و حسب سایز ، جایگاه قرارگیری در گوش ، میزان تقویت صدا به ۴ دسته کلی تقسیم می شوند.

  1. سمعک پشت گوشی    (Hearing Aid Behind The Ear (BTE
  2. سمعک داخل گوشی           (Hearing Aid   Completely in The Canal(CIC
  3. سمعک جیبی                       Body Worn (BW) Hearing Aid
  4. سمعک عینکی                                Eye Glass Hearing Aid    

سمعک پشت گوشی(BTE): پشت لاله گوش قرار می گیرند و به وسیله قالب صدای تقویت شده را به گوش فرد می رسانند کم شنوائیهای ملایم تا عمیق را پوشش می دهند . بهترین سمعک برای کودکان و اطفال هستند زیرا قابلیت اتصال به وسایل کمک شنوایی مانند FM   را دارند. آخرین تحول سمعک های پشت گوشی ، سمعک های فیتینگ گوش باز ( open fitting) هستند . سمعکهای open fitting  بسیار کوچک هستند ، با وجود قرار گرفتن پشت لاله گوش دیده نمی شوند . صدای تقویت شده توسط این سمعک ها از طریق رسیور (بلندگو)  قرار گرفته در مجرای گوش مستقیم به گوش منتقل می شود و به همین دلیل از کیفیت صدای بهترنسبت به سایر سمعک ها برخوردارند.ضمناً به دلیل اینکه این سمعک ها قالب ندارند اثر انسداد به وجود نمی آورند و از این جهت مناسب ترین سمعک برای کم شنوایی های فرکانس بالا هستند .

انواع سمعک ها با مدل داخل گوشی هوشمند پشت گوشی

سمعک های داخل گوشی(ITE): این سمعک ها در گوش خارجی قرار می گیرند . این گروه از سمعک ها سفارشی هستند و از نظر اندازه به سه دسته تقسیم می شوند که می توان در کلینیک آوای شریعتی آن ها را دید :

الف ) داخل گوش (In The Ear (ITE

ب ) داخل کانال  (In The Canal (ITC

ج ) کاملا ً داخل کانال(Completely In The Canal (CIC(نامریی)

سمعک های داخل گوشی برای کم شنوائی های ملایم تا شدید مورد استفاده قرار می گیرد . اصوات از طریق رسیور ( بلند گو ) به کانال گوش هدایت می شود . کنترل و ولوم این سمعک نسبت مدل های پشت گوشی کوچکتر است ( به جز سمعک هایopen fitting ) به طور کلی استفاده از سمعک های داخل گوشی ( هر سه دسته آن ها ) برای اطفال توصیه نمی شود زیرا قرار گیری آنها در گوش اطفال و کودکان به راحتی استفاده از سمعک پشت گوشی نیست . ضمن اینکه مرتباً با رشد کودک لازم قالب ( پوسته سمعک ) مرتباً تعویض شود.

سمعک جیبی( (B.W) : امروزه استفاده از این سمعک معمول نیست و در مواردی برای آن دسته از کم شنوایهای عمیق تجویز می شود که امکان استفاده از انواع دیگر را ندارند .

سمعک عینکی : تمام قطعات سعک داخل دسته عینک جاسازی می شود. برای موارد خاصی استفاده دارد که خارج از حوصله این