دسته‌بندی نشده

سمعک عینکی

در سمعک عینکی همه ی قطعات سمعک درون دسته های قاب قرار می گیرند . میکروفون در قسمت انحنای عینک قرار می گیرد و دریافت کننده ( رسیور ) در قسمت صاف دسته ی عینک قرار می گیرد . سمعک عینکی به دو نوع سمعک عینکی هوایی و سمعک عینکی استخوانی تقسیم می شود . در نوع استخوانی برای بیمارانی که راه های هوایی در آن ها بسته شده است ، انتقال امواج صوتی از طریق اتصال دسته ی عینک به استخوان پشت گوش ( هاسترئید ) انجام می گیرد ، به همین دلیل به این سمعک ها سمعک استخوانی می گویند . سمعک های عینکی موجود در بازار بیشتر آنالوگ و دیجتال هستند.
این سمعک برای اولین بار در دهه ی 50 میلادی ساخته شد . در سمعک عینکی همه ی قطعات سمعک درون دسته های قاب قرار می گیرند . میکروفون در قسمت انحنای عینک قرار می گیرد و دریافت کننده ( رسیور ) در قسمت صاف دسته ی عینک قرار می گیرد . سمعک عینکی به دو نوع سمعک عینکی هوایی و سمعک عینکی استخوانی تقسیم می شود . در نوع استخوانی برای بیمارانی که راه های هوایی در آن ها بسته شده است ، انتقال امواج صوتی از طریق اتصال دسته ی عینک به استخوان پشت گوش ( هاسترئید ) انجام می گیرد ، به همین دلیل به این سمعک ها سمعک استخوانی می گویند .

سمعک های عینکی موجود در بازار بیشتر آنالوگ و دیجتال هستند . این سمعک برای اولین بار در دهه ی 50 میلادی ساخته شد . در سمعک عینکی همه ی قطعات سمعک درون دسته های قاب قرار می گیرند . میکروفون در قسمت انحنای عینک قرار می گیرد و دریافت کننده ( رسیور ) در قسمت صاف دسته ی عینک قرار می گیرد . سمعک عینکی به دو نوع سمعک عینکی هوایی و سمعک عینکی استخوانی تقسیم می شود . در نوع استخوانی برای بیمارانی که راه های هوایی در آن ها بسته شده است ، انتقال امواج صوتی از طریق اتصال دسته ی عینک به استخوان پشت گوش ( هاسترئید ) انجام می گیرد ، به همین دلیل به این سمعک ها سمعک استخوانی می گویند . سمعک های عینکی موجود در بازار بیشتر آنالوگ و دیجتال هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *