کلینیک آوای شریعتی سمعک زیمنس

سمعک زیمنس و تکنولوژی های آن

سمعک زیمنس از تکنولوژی های روز دنیا بهره می برد و به علت داشتن وایرلس و قابلیت های زیاد سمعک زیمنس به یک ابزار قدرتمند و محبوب در زمینه ی رفع نقص های سیستم شنوایی تب...

بررسی شنوایی کودکان و تجویز سمعک مناسب

سمعک مناسب برای کودکان در درمان مشکل کم شنوایی آنها تاثیرگذار می باشد.سنيـن توصيه شـده از سوی كميته مشترک شنوايی كودكان در ارتباط بـا شناسايی و مداخله زودهنگام، تف...