سمعک ها, مقالات

انواع سمعک

انواع سمعک:

سمعک ها بر اساس نوع مدارات و تكنولوژي پردازش صدا به انواع آنالوگ، قابل برنامه ريزي، ديجيتال  و هوشمند تقسيم مي شوند و حسب سايز ، جايگاه قرارگيري در گوش ، ميزان تقويت صدا به 4 دسته كلي تقسيم مي شوند.

  • سمعک پشت گوشي  Hearing Aid Behind The Ear) BTE)
  • سمعک داخل گوشی   Completely in The Canal) CIC)
  • سمعک جيبي     Body Worn (BW) Hearing Aid
  • سمعک عينكي  Eye Glass Hearing Aid

 

سمعک پشت گوشي(BTE):

پشت لاله گوش قرار مي گيرند و به وسيله قالب صدا ي تقويت شده را به گوش فرد می رسانند كم شنوایی های ملايم تا عميق را پوشش می دهند . بهترين سمعک برای كودكان و اطفال هستند زيرا قابليت اتصال به وسايل كمک شنوايی مانند FM را دارند. آخرين تحول سمعک های پشت گوشی ، سمعک های فيتينگ گوش باز ( open fitting) هستند . سمعکهای open fitting  بسيار كوچک هستند ، با وجود قرار گرفتن پشت لاله گوش ديده نمی شوند . صدای تقويت شده توسط اين سمعک ها از طريق رسيور (بلندگو)  قرار گرفته در مجرای گوش مستقيم به گوش منتقل مي شود و به همين دليل از كيفيت صدای بهترنسبت به ساير سمعک ها برخوردارند.ضمناً به دليل اينكه اين سمعک ها قالب ندارند اثر انسداد به وجود نمی آورند و از اين جهت مناسب ترين سمعک برای كم شنوایی های فركانس بالا هستند .

 

سمعک های داخل گوشی (ITE): اين سمعک ها در گوش خارجی قرار می گيرند . اين گروه از سمعک ها سفارشی هستند و از نظر اندازه به سه دسته تقسيم مي شوند:

الف ) داخل گوشی (In The Ear (ITE

ب ) داخل كانال  (In The Canal (ITC

ج ) كاملا ً داخل كانال Completely In The Canal) CIC)(نامریی)

سمعک های داخل گوشي. براي كم شنوایی های ملايم تا شديد مورد استفاده قرار می گيرد . اصوات از طريق رسيور ( بلند گو ) به كانال گوش هدايت مي شود . كنترل ها و ولوم اين سمعک نسبت مدل های پشت گوشی كوچكتر است ( به جز سمعک های open fitting ) به طور كلی استفاده از سمعک های داخل گوشی ( هر سه دسته آن ها ) براي اطفال توصيه نمی شود زيرا قرار گيری آنها در گوش اطفال و كودكان به راحتی استفاده از سمعک پشت گوشی نيست . ضمن اينكه مرتباً با رشد كودک لازم است قالب ( پوسته سمعک) مرتباً تعويض شود.

سمعک جيبی (B.W) :

امروزه استفاده از اين سمعک معمول نيست و در مواردی برای آن دسته از كم شنوایی های عميق تجويز می شود كه امكان استفاده از انواع ديگر را ندارند.

سمعک عينكی :

تمام قطعات سمعک داخل دسته عينک جاسازی می شود. این سمعک برای موارد خاصی استفاده دارد كه خارج از حوصله اين بحث است . كم شنوایی های ملايم تا شديد را پوشش می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *