شنای متفاوت و لذت بخش با سمعک ضد آب آوای شریعتی

با سمعک ضد آب آوای شریعتی به راحتی شنا کنید و لذت ببرید سمعک ضد آب زیمنس آوای شریعتی آب، دشمن کشنده سمعک ها است. رطوبت شدید، دوش گرفتن سریع یا شنا و آبتنی در استخر، هم...