سمعک مخفی چه ویژگی‌ها و چه محدودیت‌هایی دارد؟

چرا افراد سمعک مخفی را ترجیح می‌دهند؟ تجربه شده که بسیاری از ناشنوایان یا کم‌شنوایان علاقه‌مند به استفاده از سمعک نامرئی هستند یا دست کم انواع کوچک و ظریفی را ترج...

اهمیت سمعک کودکان و فرایند تهیه‌ی آن

اگر سمعک کودکان و نوزادان با تشخیص به موقع مشکلات شنوایی برای آنان تجویز شود، در رشد شنوایی، گفتار و پیشرفت تحصیلی آنان نقش دارد. در این مقاله اهمیت سمعک برای کودکا...